logo

INSCHRIJVINGEN
Beste ouders,
Bij de opvoeding van uw kind, is uiteraard de keuze van de school van groot belang.
Wij willen u alvast bedanken voor uw interesse in onze school.
Vanaf 1 maart start de inschrijvingsprocedure voor het schooljaar 2021 – 2022.

Hoe verloopt deze?
– Als uw zoon of dochtertje in de loop van dat schooljaar 2 jaar en 6 maanden wordt of misschien al geworden is, mag het ingeschreven worden vanaf 1 maart 2021.
– U kan hiervoor best een afspraak maken
° tijdens de schooluren op het nummer 013/66 17 27
° via mail info@vbsmeerlaar.be
– Tijdens dit bezoek zal de directie u meer uitleg verschaffen over de school en uw vragen beantwoorden.
– Na akkoord met het schoolreglement, kan de inschrijving gerealiseerd worden.
– Door de inschrijving hebben we uw gegevens en kunnen we u en uw kindje uitnodigen voor de kijkdag die voorafgaat aan de effectieve instapdag.

Kijkdagen en instapdagen.
Onder normale omstandigheden, organiseren we een kijkdag even voor de instapdag waarop uw kindje naar school mag komen.
Om 10 uur geven we een rondgang doorheen de school.
Hierna genieten we van een tas koffie of …
Na de speeltijd gaan we naar het toekomstige klasje van uw peutertje.
Daar zal de klasjuf meer uitleg geven over het klasgebeuren.

Kijkdagen                                        Instapdagen 

dinsdag 8 juni 2021                       woensdag 1 september 2021
dinsdag 26 oktober 2021              maandag 8 november 2021
dinsdag 21 december 2021           maandag 10 januari 2022
dinsdag 22 februari 2022             dinsdag 1 februari 2022
dinsdag 29 maart 2022                 maandag 7 maart 2022
dinsdag 24 mei 2022                     dinsdag 19 april 2022
maandag 30 mei 2022