logo

INSCHRIJVINGEN
Beste ouders,
Bij de opvoeding van uw kind, is uiteraard de keuze van de school van groot belang.
Wij willen u alvast bedanken voor uw interesse in onze school.
Vanaf 7 maart 2022 start de inschrijvingsprocedure voor het schooljaar 2022 – 2023.

Hoe verloopt deze?
– Als uw zoon of dochtertje in de loop van dat schooljaar 2 jaar en 6 maanden wordt of misschien al geworden is, mag het ingeschreven worden vanaf 1 maart 2021.
– U kan hiervoor best een afspraak maken
° tijdens de schooluren op het nummer 013/66 17 27
° via mail info@vbsmeerlaar.be
– Tijdens dit bezoek zal de directie u meer uitleg verschaffen over de school en uw vragen beantwoorden.
– Na akkoord met het schoolreglement, kan de inschrijving gerealiseerd worden.
– Door de inschrijving hebben we uw gegevens en kunnen we u en uw kindje uitnodigen voor de kijkdag die voorafgaat aan de effectieve instapdag.

Kijkdagen en instapdagen.
Onder normale omstandigheden, organiseren we een kijkdag even voor de instapdag waarop uw kindje naar school mag komen.
Om 10 uur geven we een rondgang doorheen de school.
Hierna genieten we van een tas koffie of …
Na de speeltijd gaan we naar het toekomstige klasje van uw peutertje.
Daar zal de klasjuf meer uitleg geven over het klasgebeuren.

Kijkdagen                                        Instapdagen 

dinsdag 29 maart 2022                    dinsdag 19 april 2022

dinsdag 17 mei 2022

maandag 30 mei 2022

dinsdag 14 juni 2022                    donderdag 1 september 2022

dinsdag 25 oktober 2022              maandag 7 november 2023

dinsdag 20 december 2022          maandag 9 /01/ 2023 en woensdag 1/02/2023

dinsdag 14 februari 2023              maandag 27 februari 2023

dinsdag 28 maart 2023                 maandag 17 april 2023

donderdag 11 mei 2023                 maandag 22 mei 2023

dinsdag 13 juni 2023                      vrijdag 1 september 2023