Oudercomité

Voorzitters : Katrien Degreef en Nathalie Ceunen


Om onze kinderen met succes te leren leven en leren, is er een voortdurende wisselwerking tussen ouders en school nodig: interesse, overleg en inbreng van beide partijen.

Ouders zijn de hoofdverantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. Daar vinden we het belangrijk dat we op school kunnen samenwerken met een enthousiaste ouderraad. De ouderraad denkt en praat mee over opvoedkundige aspecten en werkt ook mee aan de financiële en materiële ondersteuning van de school. Daarom helpen ze bij heel wat activiteiten die de school organiseert. Zelf organiseren ze ook heel wat activiteiten en ontmoetingsmomenten, zowel op ontspannend als op pedagogisch vlak. De leden van de ouderraad zetten zich in volgens hun eigen mogelijkheden en staan achter de school, wat ons een enorme ruggensteun geeft. De ouderraad vervult een belangrijke brugfunctie tussen ouders en de school. Elke ouder die een kind in de school heeft, en die wat extra vrije tijd aan de school wil besteden, kan lid worden van de ouderraad. Nieuwe, frisse ideeën en helpende handen zijn steeds welkom. U kan contact opnemen met één van de leden van de ouderraad of met de directie.

De ouders worden in de ouderraad vertegenwoordigd door afgevaardigden van de klas, die zelf hun kandidatuur kunnen indienen. Zij zijn er niet voor de belangen van hun eigen kind maar voor deze van de school als gemeenschap.

Ouders die in de ouderraad zitten kunnen meedenken, maar het beslissingsrecht blijft bij de directeur.

Verder zitten er in de ouderraad ook de directeur en 2 afgevaardigden van de leerkrachten: 1 uit de kleuterschool,  1 uit de lagere school.

Gemiddeld 1 keer om de 6 weken wordt er vergaderd.

De ouderraad wil een ‘BRUG’ zijn tussen U en de school en een steun voor de leerkrachten.

Activiteiten oudercomité dit schooljaar :